Banekjøring

Banekjøring med gatebiler er populært. Som navnet tilsier, kjøres det på bane, og det stilles krav til bilenes tekniske stand. Det skal ikke brukes billigbiler eller dårlig vedlikeholdte biler, og alt skal være i orden med bilen. Det stilles også krav til dekkene, og alle i bilen skal bruke hjelm. I tillegg forventes det at førerne skal følge reglene på banen. Det er forbudt å spinne i gang, og kjøring i depotet skal skje i gangfart. Det er også forbudt å spinne sirkler på banen. Dersom man bryter reglene, kan man bli bortvist fra banen.Førerne forventes å kjenne reglene, og vite hva de ulike flaggene på banen betyr. Noen baner bruker også lyssignaler, og da må man gjøre seg kjent med hva signalene betyr. Alle førere må være med på førermøte før kjøringen, og bilene skal gjennom en teknisk kontroll. Kjøring på bane er veldig morsomt så lenge alle holder seg til reglene. Hele poenget er at det skal være morsomt, og da gjelder det å ta hensyn. Førerne kan bli holdt ansvarlig dersom de skader banen. Man kan lese mer om banekjøring på nettsidene til ulike gatebilklubber, for eksempel på nettsiden til Bergen gatebilklubb. Mange baneeiere krever også gyldig forsikring ved banekjøring.