Streetracing

Streetracing, eller gateløp, kan være både lovlige og ulovlige. Fra begynnelsen av 90-tallet har det blitt kjørt lovlige gatebilløp her i Norge, både på bane og i bygater. Bilene som brukes må være i teknisk god stand, og de må også gjennom teknisk kontroll før løpet. Kjøring på bane er mest vanlig, og bilene deles inn i flere klasser.Alle nye førere må gjennom et førerkurs før de kan kjøre, men gatebilløp er åpne også for amatører. Deltakerne må være minst 18 år, og ha gyldig førerkort. Det stilles også krav om hjelm, og man skal selvsagt være edru og rusfri når man kjører. Førerne forventes å kunne reglene, og dersom man bryter reglene på banen, kan man bli flagget bort fra banen. Grove regelbrudd kan også føre til at man ikke får kjøre mer under arrangementet.Ettersom det er mange klasser innen gatebil, kan flere delta. Man trenger ikke å ha de mest ekstreme bilene for å ha det moro og kjøre på bane. Noen kommer også til gatebilarrangementer for å stille ut bilen, uten noe ønske om å konkurrere. Street racing er en fin måte å få ut fartstrangen, spesielt når man kjører på en lukket bane.